Σε δειγματοληπτικό έλεγχο πόθεν έσχες θα υποβληθούν 240 υπάλληλοι του υπουργείου Οικονομικών, οι οποίοι επιλέχθηκαν βάση συγκεκριμένων κριτηρίων, μετά από ...απόφαση του υπουργού Οικονομικών Γ. Στουρνάρα.

Σύμφωνα με την απόφαση τα κριτήρια των ελέγχων της περιουσιακής κατάστασης “πόθεν έσχες”, των υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομικών για το έτος 2013 είναι τα εξής:

-Εάν ασκούν κατά τη δημοσίευση της απόφασης ή έχουν ασκήσει κατά την τελευταία τριετία τα καθήκοντα του προϊσταμένου Οργανικής μονάδας επιπέδου Διεύθυνσης, Υποδιεύθυνσης ή τμήματος στις οργανικές μονάδες που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων και στην Ειδική Γραμματεία του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος. Οι έλεγχοι κατά προτεραιότητα θα ξεκινήσουν με τους υπαλλήλους που ασκούν ή έχουν ασκήσει κατά την τελευταία τριετία τα καθήκοντα του προϊσταμένου Δ/νσης, Υποδ/νσης και Τμημάτων σε οργανικές μονάδες της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Οικονομικών και σε περιφερειακές ή αποκεντρωμένες μονάδες του Υπουργείου Οικονομικών με το μεγαλύτερο ενδιαφέρον στο πλαίσιο καταπολέμησης της φοροδιαφυγής.

-Εάν ασκούν, κατά τη δημοσίευση της απόφαση, τα καθήκοντα ελεγκτή στις περιφερειακές Δ/νσεις των παραπάνω οργανικών μονάδων τουλάχιστον για δύο έτη που ασκούν καθήκοντα ελεγκτή στις περιφερειακές μονάδες του Υπουργείου Οικονομικών με το μεγαλύτερο ενδιαφέρον στο πλαίσιο καταπολέμησης της φοροδιαφυγής, σε συνδυασμό με το τελευταίο ψηφίο του Αριθμού Μητρώου του υπαλλήλου κατ’ αύξουσα σειρά.

Advertisement

 
Top